Duurzame paling

 

Duurzame paling

 

Vervolg persbericht "Europees certificaat duurzaamheid voor Muskens Palingkwekerij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de groepsfoto:

Een deel van de gecertificeerde NeVePalingleden en NEVEVI-leden. Zittend van rechts: David Bunt, voorzitter van de certificeringscommissie, bestuurslid SEG,  en Technical Manager bij de Environmental Agency.

 

Links van hem: Andrew Kerr, voorzitter van de SEG. Staand, derde van links, Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN.

 

 

Over SEG

De SEG is een niet-gouvernementele samenwerking van natuurorganisatie, wetenschappers en commerciële bedrijven, die zich op Europees niveau sterk maakt voor de verbetering van de palingstand. SEG heeft een duurzaamheidsstandaard ontwikkeld voor de vangst van glasaal. Zij heeft een onafhankelijk certificeringssysteem opgesteld voor visserij, kweek, handel en verwerking. SEG heeft vertegenwoordiging in alle Europese landen waar paling voorkomt.

 

Meer informatie: www.sustainableeelgroup.com

 

 

Over de Stichting DUPAN

De Stichting DUPAN is het samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) en de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). De Stichting DUPAN onderneemt activiteiten die bijdragen aan een duurzaam herstel van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren. Daarnaast werkt zij aan duurzame oplossingen voor vangst en kweek van paling, een milieuverantwoord en diervriendelijk verwerkingsproces en stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek naar paling. Daarmee streeft de Stichting DUPAN naar een duurzame instandhouding van de Nederlandse paling en de palingsector.

 

Meer informatie: www.dupan.nl

 

 

Maatschappelijke discussie

 

De Viswijzer plaatst de paling in de rode kolom, dat wil zeggen ‘Liever niet’. De vraag is of het niet

eten van paling daadwerkelijk een gunstig effect heeft op de palingstand. Het is immers voor het

grootste deel de palingsector die zorg draagt voor het herstel van de paling door het uit- en overzetten

van paling. Wanneer er geen afzetmarkt is om de paling te verkopen, verdwijnt de sector en daarmee

het belang voor de vissers en kwekers om de paling in Nederland te behouden.

 

Ten tweede heeft de afwezigheid van visserij en kweek geen invloed op andere bedreigingen zoals

vervuiling, ziektes en barrières. Herstel van de paling vraagt naast een integrale en internationale

aanpak grote financiële inzet. Als wij een palingbestand duurzaam willen beheren is naast herstel van

het bestand ook een duurzame visserij nodig. Er moet gestreefd worden naar een evenwicht waarbij

de palingsector haar beroep kan blijven uitoefenen en waarbij tegelijkertijd de toekomst van de paling

verzekerd is. Met de initiatieven van DUPAN zijn we op de goede weg.

 

Kijk voor meer informatie over duurzame paling op www.dupan.nl

Muskens Palingkwekerij, Bernsestraat 9, 5256 ND Herpt (Gemeente Heusden), KvK 53479289, telefoon 06 - 53 63 99 97, info@muskenspalingkwekerij.nl